ZONJAT FRYMËZUESE KOSOVARE

Gjatë gjithë historisë kosovare, ka pasur gra udhëheqëse, të mahnitshme dhe frymëzuese, që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe perceptimin e drejtë të rolit të gruas në shoqërinë tonë. Gratë shqiptare në Kosovë, për shumë dekada kanë luftuar për t’u dëgjuar zëri i tyre. Ato në vazhdimësi janë përpjekur të rrënojnë barrierat, të ndryshojnë mendësinë dhe të avancojnë shoqërinë tonë patriarkale në moderne. Andaj, me të drejtë thuhet se historikisht roli i gruas ka siguruar qëndrueshmëri, progres dhe evolucion afatgjatë. Në fakt, në një shoqëri demokratike garantimi i të drejtave gjinore është çështje thelbësor për arritjen e barazisë gjinore dhe zhvillimin kombëtar.

Nuk ka asgjë më me vlerë për një shoqëri sesa gruaja e fuqishme, e shkathët, e edukuar dhe e pavarur. Në kohën tonë, gratë po vërehen gjithnjë e më shumë për suksese të jashtëzakonshme në shumë fusha. Ato janë shndërruar në zonja vizionare, të cilat shquhen për profesionalizmin e tyre, janë burim i përparimit dhe zhvillimit të drejtë të shtetit. Në hartimin e listës me 7 Zonja Frymëzuese, përzgjodhëm zonja  të suksesshme, gra të palodhura, me një ambicie të sinqertë, të cilat, me punën e tyre, tërheqin vëmendjen. Me qëllim të ndikimit në rritjen e numrit të grave në fushën e kulturës,  në vazhdim jua prezantojmë shtatë zonja të shquara dhe tejet të guximshme, të cilat nuk ndaluan asnjëherë për arritjen e synimeve të tyre, por kokëlartë dhe me shumë profesionalizëm i tejkaluan sfidat me të cilat u ballafaquan. Ato, me punën e tyre, kanë arritur të lënë gjurmë, të shndërrohen në ikona të njerëzimit, janë nxitëse të frymës së re, të cilat përdorin zërin e tyre për të zhvilluar demokracinë e mirëfilltë dhe për të krijuar paqe të qëndrueshme. Prandaj, avancimi i gjinisë femërore në fushën e kulturës, është thesar i rëndësishëm, ngase vetëm përmes ngritjes së kulturës mund të përcaktohen strategji efektive për krijimin e vlerave, normave dhe praktikave të dëshiruara. 

Madhështia spektakolare, e ekspozuar në rrëfimet e suksesit të 7 Zonjave Frymëzuese Kosovare në lëmin e kulturës, konkretisht në fushën e pikturës, baletit, regjisë, operës, pianos, kompozimit dhe skulpturës, është mjeti më bindës për të demonstruar fuqinë e gruas dhe për të  kuptuar se Avancimi i gruas është forca e vetme lëvizëse e shoqërisë sonë. 


Blinera Gashi, autore

image1